IN DIE BEGIN WAS DIE WOORD DAAR…

In die begin was die Woord, Jesus, reeds daar. Lees saam met my wat ons alles uit Johannes 1 kan leer oor ons Verlosser. Die eerste 18 verse van die eerste hoofstuk van Johannes vertel vir ons die wonderlikste waarhede oor Jesus. “In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, […]