IN DIE BEGIN WAS DIE WOORD DAAR…

In die begin was die Woord, Jesus, reeds daar. Lees saam met my wat ons alles uit Johannes 1 kan leer oor ons Verlosser.

In die begin was die Woord.

Die eerste 18 verse van die eerste hoofstuk van Johannes vertel vir ons die wonderlikste waarhede oor Jesus.

“In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God” (vs.1).

In die begin….

Klink dit vir jou bekend?

Dit moet, want dit is presies hoe Genesis 1 ook begin.

VIR HOM, DEUR HOM, TOT HOM.

In die begin, toe alles geskep is, was Jesus daar.

“Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie” (vs.2-3).

Kolossense 1:16 brei ‘n bietjie uit op die vers: “God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep.”

In die Ou Vertaling lui die vers só: “…want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte — alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.”

In Hom…

Deur Hom…

Tot Hom…

Vir Hom…

Alles is deur Jesus geskep, en alles is vir Hom geskep.

Elke ding wat bestaan, bestaan as gevolg van Jesus.

LEES OOK: LEWE IN OORWINNING DEUR JESUS

LIG EN LEWE.

“In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie…. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe” (vs.4-5;9).

Deur Jesus het ons lewe en lig ontvang.

Hy het Sy eie lewe gegee sodat ons saam met Hom vir God kan lewe: “want deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons” (Handelinge 17:28).

En as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, sal ons nooit struikel nie en “het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde” (1 Johannes 1:7).

NIE ERKEN EN AANGENEEM NIE.

“Hy wás in die wêreld – die wêreld het deur Hom tot stand gekom – en tog het die wêreld Hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie” (vs.10-11).

Hierdie twee verse is eintlik nogal hartseer.

Die wêreld en al die mense daarin is deur Jesus geskep, maar hulle het Hom nie geken en erken nie.

Hy is gebore as deel van die Joodse volk.

Hierdie volk is deur God gekies om te gebruik om Homself aan die res van die mensdom bekend te maak.

Maar ook hulle, Sy eie mense, het Hom nie aangeneem nie, want hulle het Hom ook nie geken nie.

KINDERS VAN GOD.

“Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ‘n mens of die besluit van ‘n man nie, maar hulle is uit God gebore” (vs.12-13).

God het egter nie opgegee toe die Jode Jesus nie erken het en aangeneem het as Here en Verlosser nie.

Selfs voor Hy vir Jesus gestuur het, het Hy geweet dit is wat gaan gebeur.

Nou het die res van die mensdom ook die geleentheid om na Jesus te kom.

Elkeen wat Hom in geloof aanneem, word uit God gebore en is nou ‘n kind van God.

GENADE EN WAARHEID.

“Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.
Johannes getuig van Hom en roep uit: ‘Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: Hy wat ná my kom, is my vóór, want Hy was voor my reeds daar.’ Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom” (vs.14-17).

Genade en waarheid.

Jesus is die genade van God.

Hy is ook die waarheid van God.

As gevolg van Hom is ons nie meer onder die Wet nie, maar onder genade.

Ons hoef nie te probeer om die Wet te onderhou om gered te word en in ‘n verhouding met God te staan nie.

Nee, ons word “uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God” (Efesiërs 2:8).

Noudat ons gered is stel Jesus ons in staat, deur die krag van die Heilige Gees, om gehoorsaam te wees aan God se opdragte.

Ons onderhou nie die Wet om gered te word nie, maar om omdat ons reeds gered is en God liefhet.

OM DIE VADER TE KEN.

“Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak” (vs.18).

Jesus het gekom om God die Vader aan ons bekend te maak.

Toe Filippus op ‘n dag vir Jesus gevra het om die Vader vir hulle te wys, het Jesus geantwoord: “Ek is al so lank by julle, en ken jy My nie, Filippus? Wie My sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê: ‘Wys vir ons die Vader’?” (Johannes 14:9).

Deur Jesus leer ons die Vader ken.

Ons staan ook in ‘n verhouding met die Vader deur Jesus.

Deur Hom het ons nou vrede met God.

DEUR JESUS.

Al hierdie dinge, en soveel meer, is ons s’n in Jesus Christus.

Hy is die Woord wat van die begin af daar was.

Hy is die Woord wat mens geword het en Sy lewe gegee het vir jou en vir my.

Deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *