WAARHEDE OOR GOD UIT PSALM 34

In Psalm 34 is daar wonderlike waarhede oor God wat ons kan, en moet, glo sodat ons geestelik kan groei en Hom met ons hele hart vertrou. Hoe weet ‘n mens wanneer jy geestelik groei? Meeste van ons sal antwoord dat jy meer Bybellees en bid. Ander sal dalk antwoord dat jy meer soos Jesus […]