JESUS IS DIE DEUR WAARDEUR JY MOET INGAAN

“Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind” (Johannes 10:9). Ons is besig om te kyk na die ‘Ek is…’-uitsprake van Jesus in die Evangelie volgens Johannes. Ons het gesels oor Jesus as die Brood van die lewe. Dan het ons […]