DIE BELANGRIKHEID VAN DANKBAARHEID

Die Bybel is vol verse wat met ons praat oor dankbaarheid; verse waar ons lees dat ons dankbaar moet wees en vir God dankie moet sê. Verse soos hierdie: Kolossense 3:15: Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam, is julle juis daartoe geroep. En wees dankbaar. Kolossense […]