13 VERSE OOR DIE KONINKRYK VAN GOD

DIE KONINKRYK VAN GOD – JESUS. Lukas 1:31-33: “Jy sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en Hy sal as […]