JESUS SE OPSTANDING – PROFESIEë VERVUL

Regoor die wêreld het gelowiges verlede naweek Paasfees gevier. Ons het onthou wat Jesus vir ons gedoen het toe Hy aan die kruis gesterf en weer opgestaan het. In die vorige artikel het ons gekyk na van die profesieë, wette en beloftes wat Jesus vervul het toe Hy gekruisig is. Maar Hy het nie net […]