JESUS, DIE LIG VIR DIE WêRELD

“Toe het Jesus weer met hulle gepraat en gesê: ‘Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê.’” Was jy al ooit op ‘n plek waar dit só donker is, dat jy nie jou hand voor jou oë […]