DIE BYBEL EN GEBED.

Die Bybel en gebed kan hand aan hand loop wanneer jy die dag nie woorde het om te bid nie. Hier is hoe jy dit doen. As jy vir ‘n kind van God vra of hy of sy graag wil bid, sal omtrent almal vir jou ‘Ja’ sê. Ons wil almal bid, maar ongelukkig is […]