GEHOORSAAMHEID AAN GOD – ABRAHAM

Gehoorsaamheid aan God is iets wat vir Hom baie belangrik is. Jy hoef maar net die eerste paar hoofstukke in Genesis te lees om te sien dat dit waar is. Oral in die Bybel lees ons dan ook van mense wat een van twee dinge gedoen het. Daar is diegene wat aan God gehoorsaam was […]