Kies Jou Bybelleesplan

Kliek op die prentjie om die leesplan wat jy gekies het, af te laai.

Hierdie leesplan is ideaal  vir Meimaand, wanneer dit Moedersdag is. Leer meer oor van die bekende ma’s van wie ons in die Bybel lees.

‘n Leesplan oor van die bekende pa’s in die Bybel. Ideaal vir Juniemaand, wanneer ons Vadersdag vier.

Leer meer oor die wonderlike liefde wat God vir ons het met hierdie leesplan.

Hierdie leesplan is ideaal vir Lydenstyd en Paasfees, Al die gedeeltes in die leesplan kom uit die Evangelie volgens Johannes.

Gebruik hierdie leesplan om deur die Evangelie volgens Markus in een maand se tyd te lees.

‘n Bybelleesplan oor dele in die Bybel waar God met ons praat oor ‘n nuwe begin

‘n Bybelleesplan oor die lewe van Jesus.

‘n Bybelleesplan oor lof en dank aan God.

‘n Bybeleesplan oor die Teenwoordigheid van God in jou lewe.

‘n Bybelleesplan oor die wonder van die Woord van God.

‘n Bybelleesplan oor vroue in die Bybel, sommige minder bekend as andere.

‘n Bybelleesplan oor die wonderlike genade van God in ons lewens.

‘n Bybelleesplan oor die briewe van Paulus en Petrus.

‘n Bybelleesplan oor van die vroue waarvan ons in die Bybel lees.

‘n Bybelleesplan oor verskillende Name van Jesus wat ons die Bybel kry.

‘n 21-dae Bybelleesplan oor die karaktereienskappe van die Gees.

Hierdie leesplan bestaan uit 21 verse waar die Here vir mense sê dat hulle nie bang moet wees nie.

Wat sê die Bybel oor heiligheid en oor die feit dat gelowiges heilig moet lewe? In hierdie leesplan kyk ons daarna.

Hierdie leesplan is ideaal vir Kersfees. Dit gaan jou help om jou oë op Jesus, die rede waarom ons Kersfees vier, te fokus.

‘n Bybelleesplan oor van die profesieë wat ons oor Jesus in die boek Jesaja kry.

Oral in die Bybel lees ons dat ons dankbaar moet wees en vir God dankie moet sê. In hierdie leesplan kyk ons na ‘n paar van hierdie gedeeltes.

In die briewe wat Paulus aan die verskillende gemeentes geskryf het, lees ons baie instruksies oor hoe ‘n gelowige veronderstel is om te leef. In hierdie leesplan kyk ons na ‘n paar van hierdie instruksies.

Daar is heelwat interessante vroue in die Bybel. In hierdie leesplan kyk ons na ‘n paar van hulle. Jy mag dalk selfs van ‘n vrou of twee lees, wat jy nie geweet het in die Bybel is nie!

In die Bybelse tyd was vroue nie juis belangrik nie. Maar in God se oë werk dinge anders en ons sien keer op keer hoe Hy vroue gebruik. In hierdie leesplan fokus op dié twee vroue en kyk wat God ons deur hulle wil leer.

Lees in 20 dae deur die Hebreër-brief.

Lees in 21 dae deur die brief wat Paulus aan die gelowiges in Rome geskryf het.

‘n 10-Dae Bybelleesplan vir wanneer jy nie ‘n lang leesplan nodig het nie.

‘n Leesplan om jou hart voor te berei vir Paasfees.

Hierdie leesplan gaan oor karakters in die Ou Testament wat vir ons ‘n voorbeeld is van mense wat God geglo en Hom vertrou het. Daar is ook diegene wat, omdat hulle God geglo en Hom vertrou het, aan Hom gehoorsaam was toe Hy vir hulle sekere opdragte gegee het.

‘n Bybelleesplan spesiaal vir Kersfees. Lees van die profesieë oor Jesus se koms en ook die Kersverhale in die verskillende Evangelies, waar ons sien hoe die profesieë in vervulling gaan

Daar is sommer baie profesieë oor Jesus in die Bybel. In hierdie leesplan kyk ons na van die profesieë in Jesaja.

In hierdie leesplan lees ons deur die briewe wat Jakobus en Johannes aan die kerk geskryf het. Ons leer meer oor dinge soos wysheid, geloof en dade, die tong en die liefde.

Lees in 21 dae deur die hele Ester en leer meer oor hoe God Sy volk gered het deur haar op die regte tyd op die regte plek te plaas.

Weet jy wie jy is? Baie gelowiges het nie ‘n idee dat hulle ‘n nuwe identiteit in Christus het nie. Hierdie leesplan gaan jou meer oor jou Identiteit in Christus leer.

In Galasiërs 6:22-23 lees ons van die vrug van die Gees. In hierdie leesplan kyk ons na verskillende skrifgedeeltes wat meer lig werp op die vrug van die Gees.

In Efesiërs 6 lees ons van die wapenrusting wat God vir ons gegee het. In hierdie leesplan kyk ons na die verskillende dele van dié wapenrusting om meer daaroor te leer.

Geloof is baie belangrik in die lewe van ‘n Christen. Geloof in aksie is nog belangriker! In hierdie leesplan kyk ons na verskillende karakters in die Woord en hoe hulle geloof in aksie gelyk het.

In hierdie leesplan kyk ons na gebed. Wat leer die Bybel oor gebed? Ons kyk ook na ‘n paar gelowiges se gebede in die Bybel.

‘n Kykie na Jesus, en van die gebeurtenisse in Sy lewe, gesien in die Evangelie volgens Johannes.

Daar is baie dinge waarop mense hulle hoop plaas. Maar God alleen kan ware hoop gee, want Hy is die bron van hoop. Lees vir 21 dae oor hoop en versterk so jou hoop op God.

Geestelike dissiplines help ons, onder andere, om tyd met God te spandeer sodat ons Hom beter kan leer ken.

Lees deur Paulus se briewe aan die gemeente in Efese en aan Titus in 21 dae.

Geloof is soos ‘n hand wat die mens uitsteek om te vat wat God gee. Leer vir 21 dae meer oor geloof deur hierdie Bybelleesplan.

Berei jou hart voor vir Kersfees met hierdie Bybelleesplan oor Jesus.

Volgens die HAT is ‘n gelykenis ‘n sinnebeeldige verhaal uit die daaglikse lewe om ‘n godsdienstige waarheid of morele les tuis te bring. Lees vir 21 dae die gelykenisse van Jesus en laat Hy jou waarhede daaruit leer.

God gee vir ons só baie geskenke en gawes. Lees self watter wonderlike geskenke jy as God se kind, elke dag uit Sy hand ontvang.

In Spreuke word daar baie gepraat van Wysheid as ‘n persoon, wat haar wysheid met ons wil deel. Die Bybelleesplan vir Augustus handel oor die Wyshede Uit Spreuke.

Spandeer 21 dae in Psalms en loof God saam met Dawid en ander skrywers.

21 Dae in die Woord om meer te leer oor die hart.

‘n 21-dae Leesplan rondom Jesus se kruisiging.

‘n 31-dae Leesplan om jou geloof te versterk in God, die bron van hoop.

‘n Leesplan vir 29-dae om meer te leer oor gebed.

Volg die gebeure in Jesus se lewe in die dae voor die kruisiging.

Bybellees Joernaal

Nader in Eenvoud se Bybelleesplanne bestaan uit 21 dae. Hierdie Joernaal is ontwerp om saam met die leesplanne te gebruik en het dus ook plek vir 21 dae se aantekeninge. Elke dag het plek vir die volgende:
Datum en Skriflesing.
Vers, frase of woorde wat uitsaan.
Wat God vir jou sê.
Hoe jy dit kan toepas.
Jou gebed.