KYK TERUG OP JOU JAAR – GRATIS PDF

As jy graag doelwitte vir die nuwe jaar stel, sal jy weet dis belangrik om eers terug te kyk op jou jaar wat verby is, voor jy begin beplan vir die nuwe jaar.

Dis ‘n goeie tyd om na te dink oor die jaar, dalk te lag en dalk selfs ‘n bietjie te huil. En natuurlik is dit die ideale tyd om dinge wat in jou lewe gebeur het, te vier.

Hier is 19 vrae wat jy kan gebruik om jou te help om terug te kyk op jou jaar. (Kliek op die skakel om jou gratis PDF, met al 19 vrae, af te laai.)

Sit ‘n tydjie opsy en gaan deur die vrae. Moenie jaag nie. Gee jouself tyd om rustig oor elke vraag na te dink. As jy hierdie vrae eerlik antwoord, kan dit jou help om die regte doelwitte vir die nuwe jaar te stel.

Hoe om terug te kyk na jou jaar

JOU GEDAGTES EN GEVOELENS.

Hoe voel jy oor waar jy tans in jou lewe is? Hoekom voel jy so?

Dis goed om ‘n bietjie te dink oor waar jy op die oomblik in jou lewe is en hoe jy daaroor voel.

Jy dink dalk dat jy op ‘n baie slegte plek is. Maar as jy rustig oor jou lewe dink en alles in oënskou neem, kom jy agter dat jy eintlik glad nie op so ‘n slegte plek is nie.

Om hierdie vraag te antwoord sal jou ook help om beter te kan bepaal in watter rigting jy wil hê jou lewe moet gaan.

Dit sal jou help om te sien watter dinge jy in jou lewe, en ook in jouself, wil verander.

SUKSES IN JOU LEWE.

Wat is die grootste sukses wat jy in die jaar behaal het? Wat het jy uit die ervaring geleer?

‘n Mens is geneig om soms verby die suksesse in jou lewe te kyk en net op die mislukkings te fokus.

Maar elke sukses wat jy behaal, motifeer jou om aan te hou sodat jy meer sukses kan behaal.

Om neer te skryf wat jy uit die ervaring geleer het, kan jou help om raak te sien wat jy gedoen het, wat jy ‘n volgende keer kan herhaal, om nog sukses te behaal.

Hou net in gedagte dat sukses nie noodwendig vir almal dieselfde ding is nie. Voor jy dus neerskryf wat jou grootste sukses was, is dit ‘n goeie idee om eers te dink wat jý as sukses beskou.

Na jy hierdie belangrike vraag geantwoord het, kan jy fokus op jou grootste sukses en wat jy daaruit geleer het.

‘N UITDAGING.

Wat was jou grootste uitdaging hierdie jaar? Wat het jy uit die ervaring geleer?

Hierdie vraag gaan nie oor mislukkings nie maar oor uitdagings. Daar is ‘n verskil.

Uitdagings is dinge soos ‘n gesondheidskrisis of ‘n probleem by die werk.

Dis iets soos ‘n verhouding wat nie gesond is nie, finansiële probleme, ensovoorts.

As jy ‘n uitdaging beleef het, en jy het anderkant uitgekom, is daar altyd lesse wat jy geleer het.

Hierdie lesse kan in jou lewe vorentoe ook vir jou van waarde wees.

JOU PRESTASIES.

Wat was jou grootste prestasie die jaar? Waarom is dit so betekenisvol vir jou?

Hier kan jy enige iets neerskryf wat jy dink ‘n prestasie in jou lewe was.

Dit kan iets wees wat jy gedoen het, wat ‘n positiewe invloed op jou eie, of op iemand anders, se lewe gehad het.

Dit kan iets wees soos om jou huis af te betaal, ‘n graad te kry, of bevordering by die werk.

Skryf ook neer waarom dit vir jou so betekenisvol was.

MEESTE AANDAG.

Aan watter gedeelte van jou lewe het jy die jaar die meeste aandag gegee? Hoekom en wat was die uitslag daarvan?

Dit is nou maar eenmaal so dat ‘n mens nie altyd aan elke gedeelte van jou lewe kan aandag gee nie.

Daar is tye in die lewe waar ‘n spesifieke deel van jou lewe meer aandag kry, wat beteken dat daar ander dele is wat minder aandag kry.

Voor jy hierdie vraag antwoord, skryf eers al die dele wat jou lewe opmaak, neer. Dis nou dinge soos jou geestelike lewe, jou gesondheid, jou huwelik, jou finansies, jou werk, jou stokperdjies, ensovoorts.

Gee elkeen van die dele ‘n punt uit 10. Dit sal jou help om te bepaal watter deel van jou lewe jy die meeste aandag gegee het.

MINSTE AANDAG.

Aan watter gedeelte van jou lewe het jy die jaar die minste aandag gegee? Hoekom en wat was die uitslag daarvan?

Die oefening hierbo sal jou natuurlik dan ook help om te bepaal aan watter deel van jou lewe jy die minste aandag gegee het.

Onthou om neer te skryf waarom jy so min aandag daaraan gegee het en wat die uitslag daarvan was.

Hierdie vraag is nie bedoel om jou te laat sleg voel nie. Dis bloot net sodat jy kan sien waaraan jy maar min aandag gegee het en om te besluit of jy volgende jaar dalk meer daaraan gaan werk.

GROOTSTE LES.

Wat is die grootste les wat jy in die jaar geleer het? Hoe het dit jou beïnvloed?

Lesse in die lewe is belangrik, want, as jy iets uit ‘n ervaring – of dit nou ‘n goeie of slegte ervaring was – geleer het, beteken dit die ervaring was nie ‘n gemorste een nie.

‘n Jaar is ‘n lang tyd en daar is baie lesse wat jy gedurende die jaar kon leer.

Kies dus die een wat die grootste impak op jou lewe gehad het.

GROOTSTE FOUT.

Wat is die grootste fout wat jy die jaar gemaak het? Wat het jy daaruit geleer?

Soms leer ‘n mens jou grootste lesse uit jou foute. En dis goed, want as jy iets geleer het, beteken dit jy het gegroei.

As jy jou grootste les uit jou grootste fout geleer het, kan jy hierdie vraag uitlaat as jy wil.

MOOISTE HERINNERINGE EN ERVARINGS.

Maak ‘n lys van jou gunsteling herinneringe en jou gunsteling ervaringe die jaar. Waarom is hierdie dinge jou gunstelinge?

Dis goed om terug te kyk en te onthou watter lekker dinge daar die afgelope jaar met jou gebeur het.

Dis ook goed om jouself daaraan te herinner waarom dit vir jou lekker was.

As jou lekkerste herinneringe en ervarings dinge is wat jy in die komende jaar weer kan doen, maak dan ‘n punt daarvan om dit op jou ‘doen-lysie’ vir die jaar neer te skryf.

SLEGTER HERINNERINGE EN ERVARINGS.

Wat is die slegste ervaring of herinnering wat jy van die jaar het? Waarom is dit ‘n slegte ervaring of herinnering?

Ongelukkig is dit ook so dat nie alle herinneringe en ervarings lekker is nie. Maar dis goed om na te dink daaroor en dit vir jouself duidelik te maak waarom dit nie so lekker was nie.

As dit iets is wat jy in die toekoms kan vermy, maak dan so. Moenie dieselfde onaangename dinge oor en oor doen nie!

GOEIE, SLEGTE EN NUWE GEWOONTES.

Die volgende drie vrae het al drie met jou gewoontes te doen.

Iemand het gesê jou lewe is die somtotaal van al jou gewoontes. Dit laat ‘n mens nogal dink, want dit beteken jy kan jou lewe verbeter, of dit slegter maak, deur die gewoontes wat jy in jou lewe het.

Die vrae wat jy volgende gaan antwoord is:

Watter goeie gewoontes het jy deur die jaar aangeleer? Hoe het dit jou lewe beïnvloed?

Watter slegte gewoontes het jy aangeleer? Hoe het dit jou lewe beïnvloed?

Watter nuwe gewoontes wil jy in die nuwe jaar aanleer? Hoe kan dit jou lewe beïnvloed?

BEGIN, OPHOU EN AANHOU DOEN.

Nou kom ons by dinge wat nie noodwendig gewoontes is nie, maar wat ook ‘n impak op jou lewe het.

Die vrae is:

Wat wil jy in die nuwe jaar begin doen? Hoekom?

Wat wil jy in die nuwe jaar ophou doen? Hoekom?

Wat doen jy reeds en wil jy in die nuwe jaar bly doen? Hoekom?

Dit kan dinge wees wat jy net soms doen, soos om ‘n bufferdag in jou maand in te bou, waartydens jy by dié dinge uitkom wat jy die res van die tyd agterweë gelaat het.

Of dit kan iets wees wat jy wil ophou doen, soos om nie elke dag dieselfde roete werk toe te ry nie.

So dink ‘n bietjie oor dinge wat jy wil begin doen, ophou doen en aanhou doen.

BESKRYWING VIR DIE JAAR.

Wat is die woord of frase wat die jaar wat verby is, die beste beskryf? Hoekom kies jy daardie woord of frase?

As jy nadink oor die jaar wat verby is, is daar dalk net een woord of frase wat dit goed beskryf. Maar dit kan ook wees dat daar meer as een woord of frase is.

As jy net een woord of frase het, goed so. Maar as jy meer as een het, is dit ook goed. Skryf alle woorde en frases wat by jou opkom, en wat die jaar vir jou beskryf, neer.

WOORD VIR DIE JAAR.

Wat is die woord of frase wat vir die komende jaar jou woord of frase gaan wees? Hoekom kies jy dié woord of frase?

Baie mense kies aan die begin van ‘n nuwe jaar vir hulle ‘n woord of frase vir die jaar. Die idee is om ‘n woord of frase te kies wat presies verduidelik hoe jy wil hê jou jaar moet lyk.

Voor jy jou woord kies, lees weer deur jou antwoorde op die vorige vrae. Is daar iets wat uitstaan, wat dalk jou woord kan wees?

As niks uitstaan nie, maak ‘n lys van moontlike woorde. Kyk of daar woorde is wat naastenby dieselfde betekenis het. Hoe kan jy dié woorde in een woord saamvat om dit jou woord vir die jaar te maak?

Moenie vergeet om die Here te vra om jou hiermee te help nie!

ANKERVERS.

Wat is jou ankervers uit die Bybel vir die volgende jaar? Hoekom kies jy daardie vers?

As kinders van God is dit goed om ‘n ankervers vir die jaar te hê. Dié vers kan iets te doen hê met jou woord vir die jaar. Dit kan ook iets heeltemal anders wees, wat vir jou ‘n diep betekenis het.

My woord vir 2022 was ‘Voorberei’, maar my vers was Johannes 17:4: “Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat U aan My gegee het om te doen.”

Sien jy dat die twee nie veel met mekaar te doen het nie?

DANKBAARHEIDSLYS.

Maak ‘n lys van ten minste 50 dinge waarvoor jy dankbaar is.

Hoewel hierdie vraag laaste op die lys is, kan jy dit altyd doen voor jy enige van die ander vrae antwoord.

Daar is soveel dinge waarvoor ons dankbaar kan, en moet, wees. God is goed vir ons en dis belangrik dat ons dit raaksien.

Begin dus ‘n lys van dinge waarvoor jy dankbaar is. Jy hoef nie by 50 op te hou nie. Jy kan jou lys die hele jaar bly aanvul. Aan die einde van die jaar kan jy dan terugkyk en sien hoeveel dinge jy gehad het waarvoor jy dankbaar kon wees. En natuurlik kan jy God dan sommer weer dankie sê vir vir elkeen van hulle.

DOELWITTE VIR DIE NUWE JAAR.

Noudat jy teruggekyk het op die jaar wat verby is, is dit tyd om jou doelwitte vir volgende jaar te stel.

As jy hulp daarmee nodig het, kan jy gerus ‘n draai op YouTube maak en na Plan With Laken se videos kyk. Sy verduidelik baie eenvoudig, maar in groot detail, vir jou hoe om goeie doelwitte te stel wat jou lewe kan verander.

Maak ook in Januarie weer ‘n draai hier op die blad, want dan gaan ons gesels oor geestelike doelwitte vir die jaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *