LESSE UIT PSALM 1

Die eerste drie verse van Psalm 1 was nog altyd een van my gunsteling psalms.

Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie,
maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink.
Hy is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. (Psalm 1:1-3)

Die idee van dié psalm is om nie toe te laat dat die wêreld jou beïnvloed nie, maar dat jy God se Woord oordink sodat Hy jou daardeur kan lei. Dan sal jy kan vrug dra wat Hom verheerlik.

Maar, soos met alle verse in die Woord, is daar soveel meer wat ‘n mens daaruit kan leer as jy ‘n bietjie daaroor dink en dieper delf.

Lesse uit Psalm 1

OU VERBOND: OORDINK DIE WET EN VIND DAARIN JOU VREUGDE.

“…maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink” (Psalm 1:2).

In die Ou Vertaling, asook in die Engelse vertalings, staan daar dit gaan goed met die mens wat sy vreugde vind in die Wet van die Here en dit dag en nag oordink.

In die Ou Testament, of onder die Ou Verbond, kon die Israeliete nie ‘n direkte verhouding met God hê nie.

Hulle moes deur die priesters en profete gaan om te hoor wat God vir hulle wil sê en wat Hy van hulle verwag.

Hulle moes ook die Wet onderhou om in ‘n posisie te wees waar Hy hulle kon seën.

Dan moes hulle ook gereeld offers bring sodat daar vergifnis en versoening vir hulle sondes kan wees.

Onder die Ou Verbond, kon dit goed gaan met die mens wat die Wet van die Here oordink en vreugde vind daarin. Wanneer jy dít gedoen het, was die kanse groter dat jy wel die wet sou onderhou. Daardeur sou jy in die regte posisie wees waar God jou kan seën.

NUWE VERBOND: HOU JOU OOG OP JESUS EN VIND JOU VREUGDE IN HOM.

Jesus het dinge egter kom verander.

Nou leef ons onder ‘n nuwe verbond. Hierdie verbond is geseël in Sy bloed. Dit kan nooit weer verbreek of verander kan word nie.

Dit is nie meer ons gehoorsaamheid aan die Wet wat ons in ‘n posisie bring waar ons naby God kan leef en Hy ons kan seën nie. Dis ons geloof in Jesus as Verlosser wat hierdie dinge moontlik maak.

Ons kan nou elkeen, deur Jesus Christus, ‘n intieme verhouding met God hê.

Ons hoef nou nie meer deur profete en priesters te gaan om te hoor wat God vir ons wil sê nie. As God se kinders het ons die Heilige Gees wat in ons woon en wat direk met ons praat.

En ons het ook God se geskrewe Woord, wat baie meer bevat as net wette.

Hierdie Woord is van begin tot einde ‘n openbaring van Jesus. In die Woord sien ons wie Hy is en wat Hy vir ons gedoen het.

Ons sien ook wie ons in Hom is – ons identiteit – en wat ons in Hom het – ons erfenis.

In Johannes 1:1 en 14 lees ons: “In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God… Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.”

Jesus is die Woord, self God, wat mens geword het. Wanneer ons onder die Nuwe Verbond die Woord oordink, oordink ons nie al die wette wat God gegee het nie, maar die Persoon van Jesus.

Dit is in Hóm wat ons ons vreugde vind.

Ons dink oor wie Hy is en wat Hy vir ons gedoen het. En dit verdiep ons vreugde soveel meer.

Jesus is die Woord, self God, wat mens geword het.

VRUGDRA.

“Hy [die mens wat in die wet van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink] is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie” (Psalm 1:3a).

Onder die Ou Verbond het mense vrug gedra wanneer hulle die Wet oordink het en dit dan gedoen het.

Onder die Nuwe Verbond dra ons vrug omdat ons vas is aan die Ware Wingerdstok. Hý gee vir ons lewe en dra vrug deur ons. Sonder Hom kan ons nie vrug dra wat iets beteken of wat lank gaan hou nie.

Galasiërs 5:22-23 leer vir ons hoe hierdie vrug lyk: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.

Hierdie vrug kom uit jou gees, wat nuutgemaak is deur God en waar die Heilige Gees nou woon.

Dit kom dus van diep binne jou en word uitgedra na die buitekant waar ander dit kan sien en geniet.

Hierdie vrug is nie sommer net aangeplakte gedragsveranderinge nie. Dis die ware vrug wat net gedra word deur ‘n loot wat heeltyd vas is aan die Wingerdstok. Ons moet dus heeltyd seker maak dat ons vas is aan die Wingerdstok.

In Johannes 15:4 sê Jesus: “Julle moet in My bly en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.”

Die Wet kan ons nie help om vrug te dra nie, net Jesus kan dit doen wanneer ons te alle tye in Hom bly.

Bly in Jesus en jy sal vrug dra wat die Vader verheerlik.

VOORSPOED IN ALLES WAT JY AANPAK.

“Hy [die mens wat in die wet van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink] is voorspoedig in alles wat hy aanpak” (Psalm 1:3b).

Onthou jy die storie van Josef? Sy broers het hom as slaaf verkoop en hy is na Egipte geneem, waar hy verkoop is aan Potifar. In Genesis 39:2-3 lees ons dat die Here was by hom was en dat Hy alles wat Josef aangepak het, laat slaag het.

Josef het geleef in die tyd voor God die Wet vir die Israeliete gegee het. Hy het dus nie die Wet gehad om te oordink en te gehoorsaam nie. Hy het egter, sonder dat daar ‘n Wet was wat hom geleer het wat reg is, in sy hart geweet om nie teen God te sondig nie. Onthou sy woorde aan Potifar se vrou toe sy by hom wou slaap? “Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so ‘n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig!”

Maar dis nie omdat hy nie teen God gesondig het dat hy voorspoedig was nie. Dis die feit dat die Here by Hom was en Self alles wat Josef gedoen het, laat slaag het.

Dít is die enigste manier om werklik sukses te behaal en voorspoedig te wees in wat jy aanpak.

WARE SUKSES KOM VAN GOD.

In Filippense 2:13 leer ons dat God die hele tyd besig is om in ons te werk om ons gewillig en bekwaam te maak om Sy wil uit te voer.

Ons voorspoed en sukses kom dus van God af,. Dis Hy wat ons gewillig maak om te doen wat Hy vra. En dan gee Hy ook nog vir ons die vermoë om dit uit te voer.

Sy Woord kom nooit onverrigter sake na Hom toe terug nie, dus sal wat Hy van ons vra altyd ‘n sukses wees omdat dit Sy wil en Sy Woord is.

Ware voorspoed en sukses kom van God af.

MY WEERGAWE VAN PSALM 1.

Met alles wat ek hierbo geskryf het, wil ek Psalm 1 se eerste drie verse só in my eie woorde skryf:

Dit gaan goed met die kind van God wat nie toelaat dat die wêreld hom beïnvloed nie, maar wat sy vreugde vind in Jesus en Hom dag en nag voor oë hou.
Hy is’n loot wat vasgeanker is aan die Wingerdstok, wat altyd vrug dra wat die Vader verheerlik.
Jesus is by hom, en alles wat hy aanpak is suksesvol en voorspoedig, want Jesus gee hom die krag en vermoë om te doen wat Hy vra.

Mag jy vandag jou vreugde in Jesus vind en Hom voor oë hou, sodat jy kan vrug dra en sukses behaal in alles wat jy in Sy krag aanpak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *