DIE GOEIE STRYD VAN DIE GELOOF

Die vyand wil hê ons moet geloof in God verloor. Ons moet egter staande bly en die goeie stryd van die geloof stry. Dan sal ons ‘n lewe van oorwinning leef!

‘n Mens hoor baie keer dat gelowiges kla hulle bid oor ‘n probleem, maar dit lyk asof niks gebeur nie.

Dit veroorsaak dan ook dat baie hulle geloof in God verloor. Hulle begin twyfel of Hy hulle regtig liefhet. En hulle twyfel ook sommer aan Sy vermoë en bereidwilligheid om hulle te help.

In 1 Timotheus 6:12 lees ons hierdie opdrag: “Stry die goeie stryd van die geloof; gryp die ewige lewe aan, waartoe jy geroep is en waarvan jy die goeie belydenis
voor baie getuies afgelê het.”

Die Here het dit nodig geag om vir ons te sê dat ons die goeie stryd van die geloof moet stry. Dít beteken Hy het geweet daar sal tye wees wanneer dit vir ons ‘n stryd gaan wees om Hom en Sy Woord te bly glo.

Die goeie stryd van die geloof

DIE EWIGE LEWE = OM GOD TE KEN.

Die volgende deel van die vers sê dat ons die ewige lewe, waartoe ons geroep is, moet aangryp.

Baie mense dink die ewige lewe beteken om vir ewig te leef, maar dis nie waar nie. In Johannes 17:3 sê Jesus vir ons presies wat die ewige lewe nou eintlik is: “En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook Hom wat U gestuur het – Jesus Christus.”

Om die ewige lewe aan te gryp beteken dus dat ons alles ontvang wat die Here wil gebruik om Homself aan ons bekend te maak, sodat ons Hom kan ken.

Om iemand te leer ken beteken dat jy ervaringe saam met hom het en dinge saam met hom ondervind.

Die Here gebruik dan ook ervaringe met Hom om ons te help om Hom beter te leer ken.

Kom ek gee jou ‘n voorbeeld. In Genesis 22:14 leer ons dat God voorsien. Wanneer ons dus een of ander behoefte het, kan ons God vertrou om in die behoefte te voorsien. Wanneer Hy in ons behoefte voorsien, dan ervaar ons Hy is getrou aan Sy Woord. Ons weet nou dat Hy regtig die Een is wat voorsien. En as ons weer ‘n behoefte het, dan gaan ons nie eers huiwer om Hom te vertrou om te voorsien nie, want ons weet uit ondervinding dat Hy dit doen.

DIE STRYD VAN DIE GELOOF.

Soms moet ons egter toetree tot die stryd voor ons ‘n ervaring met die Here het.

Satan is altyd daarop uit om ons sover te probleer kry om aan God en Sy beloftes te twyfel. Hy weet dat ons gewoonlik fokus op wat ons sien en voel wanneer ons probleme het. Hy weet ook dat ons meestal daardie dinge gebruik as die bewys dat God niks aan ons probleem doen nie en dan geloof in Hom verloor.

Of ons dit nou weet of nie, daar is elke dag ‘n stryd tussen ons en die vyand om ons geloof.

En juis daarom beveel die Here ons om die geloofsstryd te stry en ons geloof lewend te hou.

Dit is nie maklik nie, daarom die woord ‘stryd’.

Maar al is die nie maklik nie, moet ons steeds elke dag die stryd bly stry om ons geloof in God te behou.

DIE WOORD EN DIE GELOOFSSTRYD.

Die geloofsstryd tussen ons en die duiwel vind in ons gedagtes plaas.

Satan is heeltyd besig om ons te bombardeer met gedagtes wat teenstrydig is met God se Woord. Ons moet egter hierdie gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus (2 Korinthiërs 10:5).

Ons moet weet wat die Woord sê sodat ons weet wat God oor Homself sê. Uit die Woord leer ons ook wat Hy oor ons en elke probleem wat ons teëkom, sê. Ons het ook die Woord nodig om ons geloof te versterk.

Ons moet die Woord hoor, dit lees, studeer en tot God terugbid.

Wanneer dit weer vir jou moeilik is om God te bly glo, moenie toegee aan die versoeking om te glo wat jy sien, hoor en voel nie.

Gaan liewer terug na die Woord van God toe sodat jy kan sien en hoor wat Hy te sê het oor jou probleem.

Hou aan om die goeie stryd van die geloof te stry.

Moenie moed opgee wanneer die geveg hewig raak nie.

Onthou dat die duiwel graag wil hê jy moet geloof in God verloor, want sonder geloof kan jy nie ontvang wat Hy in jou lewe wil doen of vir jou wil gee nie.

Moenie toelaat dat dit gebeur nie.

Stry die goeie stryd van die geloof.

Wees net baie dapper en sterk, en maak seker dat jy alles wat die Here vir jou sê om te doen, getrou uitvoer. Moenie links of regs daarvan afwyk nie, sodat jy sukses kan behaal oral waar jy gaan (Joshua 1:7).

Hou aan om die goeie stryd van die geloof te stry!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *