GEESTELIKE DISSIPLINESREEKS: SONDEBELYDENIS – SES STAPPE

Sondebelydenis is ‘n belangrike dissipline omdat dit ons help om te begin herstel en verander. Hier is ses stappe om jou daarmee te help.

Baie Christene is met totale afgryse vervul wanneer daar skielik ‘n regte sondaar tussen die regverdiges ontdek word. Dus sit ons alleen met ons sonde en leef ‘n skynheilige lewe vol leuens… Die mens wat alleen is met sy sonde, is werklik alleen – Dietrich Bonhoeffer.

Hoe waar is die woorde hierbo nie!

Elke mens is skuldig daaraan dat hy probeer om sy sonde weg te steek.

Adam en Eva het dit in die Tuin van Eden gedoen.

Dit het nie gewerk nie, maar tog leer ons nie uit hulle fout nie. Ons dink steeds ons kan ons sonde wegsteek vir God en vir ander mense.

Maar die waarheid is dat dit nie vir God nuus is wanneer ons iets wat ons verkeerd gedoen het, kom bely nie. Hy het daarvan geweet want Hy was daar toe dit gebeur het.

Sondebelydenis: Ses stappe

WAAROM BELYDENIS NODIG IS.

Nou wonder jy dalk waarom dit nodig is om sonde te bely as God reeds daarvan weet?

Die antwoord: belydenis is nie iets wat God nodig het nie. Dit is iets wat ons nodig het. Wanneer ons ons sonde bely, begin ons herstel en verander.

Wanneer ‘n mens die dissipline van belydenis beoefen, gebeur daar twee dinge.

Die eerste is dat ons vrygemaak word van skuld.

Die tweede is dat ons volgende keer bietjie minder geneig gaan wees om dieselfde sonde te doen as wat ons sou wees as ons nié die sonde bely het nie.

Sonde sal dus minder aantreklik begin lyk en voel.

Met ander woorde, sondebelydenis is vir ons ‘n hulp. Dit is nie ‘n manier om ons te veroordeel en skuldig te laat voel nie.

SES STAPPE VAN SONDEBELYDENIS.

Dink aan sondebelydenis as ‘n proses met ses stappe wat ‘n mens kan volg om die krag van vergifnis te ervaar.

VOORBEREIDING.

Soos met alle ander dinge moet ons begin met die Here.

Ons moet onsself in Sy hande plaas sodat Hy ons kan help.

Sonder Hom in die prentjie is sondebelydenis gevaarlik.

Sonder Sy hulp kan ons maklik onsself veroordeel vir dinge waaroor ons nie skuldig hoef te voel nie. Of ons kan sommige sondes onder die mat invee omdat ons dink hulle is nie so erg nie, want almal doen dit dan.

Die eerste stap is dus om die Here te vra om Sy lig te skyn op die sonde wat Hy wil hê ons moet raaksien.

SELFONDERSOEK.

Selfondersoek vra van ‘n mens om eerlik te kyk na jou gedagtes, woorde en dade en om dan te erken jy het gesondig wanneer die Here dit aan jou uitwys.

Doen dit aan die einde van elke dag.

Wees spesifiek.

Neem verantwoordelikheid vir wat jy gedoen het.

Dit is nie maklik nie, maar die Here sal jou daarmee help.

KYK MET NUWE Oë.

Ons moet leer om op ‘n nuwe manier na ons sonde te kyk sodat ons nie daardeur mislei word nie.

Daarom moet ons die Here vra om ons te help om sonde deur Sy oë te sien.

Ons moet Hom ook vra om ons te help om sonde te sien deur die oë van diegene teenoor wie ons gesondig het.

WAT EN WAAROM?

Wanneer jy gesondig het, vra jouself twee vrae.

Hierdie twee vrae sal jou help om ‘n ander of nuwe perspektief op jou sonde te kry.

Die eerste vraag is: Waarom het dit gebeur?

Sonde is gewoonlik gekoppel aan ‘n behoefte wat ons het. Die ‘waarom’-vraag help jou ontdek wat die behoefte is. Dit wys jou ook hoe jy dit sonder die Here probeer vervul.

Die tweede vraag is: Wat was die gevolg van my sonde?

Hierdie vraag vra weereens van jou om baie eerlik te wees. Vra die Here om jou te help om die gevolge raak te sien, want hulle is nie altyd so voor die hand liggend nie.

‘N NUWE GEVOEL.

Ware belydenis vra van ons om die seer wat ons vir iemand anders veroorsaak het, te erken.

Dit vra ook dat ons God se pyn oor sonde moet verstaan.

Maar dit is belangrik om ook God se genade vir ons, en vir diegene teenoor wie ons gesondig het, te onthou.

‘N NUWE BELOFTE.

Belydenis gaan nie net daaroor dat ons erken ons het gesondig nie. Dit sluit ook ‘n besluit oor die toekoms in.

God werk in ons lewens deur die proses van sondebelydenis.

En wanneer Hy in ons werk, sal ons ‘n al hoe groter begeerte hê om weg te draai van verkeerde dinge.

Ons sal kies om ‘n bepaalde ding nie meer te doen nie. En, met die hulp van die Here, sal ons daarmee ophou en veranderde mense wees.

God is barmhartig en genadig.

Hy is getrou en regverdig. Daarom sal Hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig wanneer ons ons sonde bely.

Hy het jou en my te lief om toe te laat dat ons dieselfde bly. Hy werk elke dag in ons om ons te verander om al meer aan die beeld van Christus gelyk te word.

Kom dus na Hom toe en bely jou sondes.

Hy weet reeds daarvan en wil jou vergewe, jou reinig en jou verander.

Laat Hom toe om dit te doen!

GEESTELIKE DISSIPLINESREEKS:

Eenheid Met Christus

Om Met Vreugde Te Leef

Raak Van Gejaagdheid Ontslae

Om Te Bid Tot God

Om Ander Te Dien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *