GEESTELIKE DISSIPLINESREEKS: EENHEID MET CHRISTUS

Ons eenheid met Christus is ‘n geskenk van God. Nou is dit ons verantwoordelikheid om Hom beter te leer ken en saam met Hom te werk sodat Hy ons kan verander na Sy beeld.

In 2 Korinthiërs 5:21 staan: “Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.”

Hierdie vers sê net mooi alles.

Jesus was sonder sonde.

Hy was die enigste Mens op hierdie aarde wat nooit met Sy woorde, dade, Sy houding of in Sy gedagtes teen iemand gesondig het nie.

Hy was altyd ten volle gehoorsaam aan God die Vader.

En, omdat Hy sonder sonde was, was Hy die perfekte Lam van God – die enigste een wat in staat was om die sonde van die wêreld weg te neem.

Eenheid met Christus

DIE PAASLAM.

In die Ou Testament, in Eksodus 12, lees ons God se instruksies aangaande die Paaslam.

Dit moes ‘n jaaroud rammetjie wees, sonder enige liggaamsgebrek.

Hierdie lammetjie was ‘n heenwysing na die perfekte Lam wat God Self sou voorsien om vir eens en vir altyd van sonde ontslae te raak.

JESUS, ONS PAASLAM.

Die dag toe Jesus aan die kruis vasgespyker is, het God Hom in ons plek as sondaar behandel.

Al ons sondes is op Hom geplaas. Dit het Hom so mismaak dat dit moeilik was om te sien Hy is ‘n mens.

Soos ‘n misdadiger is Hy aan die kruis vasgespyker om die straf te dra wat eintlik ons s’n was.

Die Een wat sonder sonde was sterf vir die sondaar.

Die Onskuldige dra die straf wat bedoel was vir die skuldige.

En omdat Hy dít gedoen het, kan ons nou as onskuldige, sondelose mense voor God staan.

LEES OOK: SKOONGEWAS DEUR JESUS SE BLOED

ONS EENHEID MET JESUS.

Deur geloof in Jesus is ons nou een met Hom.

Ons deel in Sy lewe asof dit ons eie is.

Wanneer God na ons kyk, sien Hy ons nie meer as sondaars nie. Nee, ons eenheid met Christus veroorsaak dat God ons sien as heilig.

Deur Hom kan ons nou weer in ‘n verhouding met God staan. Nou kan ons met vrymoedigheid na die genadetroon gaan en in God se Teenwoordigheid verskyn.

Ons eenheid met Christus het ook vir ons ‘n nuwe natuur, die natuur van God, gegee (2 Petrus 1:4).

Deur Hom is ons nou God se geliefde kinders.

Ons is ook die tempel van die Heilige Gees wat in ons woon.

Deur geloof in Jesus het ons alles ontvang wat nodig is vir ‘n godvresende lewe. Ons is ook geseën met elke geestelike seëning in die hemel (Efesiërs 1:3).

Deur geloof in Hom is ons regverdig verklaar (Romeine 5:1).

God werk ook daagliks in ons om ons te heilig deur Sy Woord en ons te verander na die beeld van Christus van heerlikheid tot heerlikheid (Johannes 17:17; 2 Korinthiërs 3:18).

GOD SE DEEL, ONS DEEL.

Al hierdie dinge, en soveel meer, is wie ons is en wat ons het deur ons eenheid met Christus.

Ons het niks daarmee te doen gehad nie. Ons kon nie daarvoor werk of dit verdien nie.

Dit alles was deur God gedoen en is as ‘n geskenk aan ons gegee.

Al wat ons moes doen, was om dit in geloof te aanvaar.

Ons eenheid met Christus is ‘n geskenk.

Maar dit beteken nie dat ons nie ook ‘n verantwoordelikheid het nie.

Noudat ons een is met Jesus, is dit ons verantwoordelikheid om tyd met Hom te spandeer en Hom beter te leer ken. Ons moet ook saam met Hom werk om toe te pas wat Hy ons uit die Woord leer.

Hoe doen ons dit?

Deur die verskillende geestelike dissiplines te beoefen.

Vir die volgende twee weke gaan ons kyk na van die geestelike dissiplines en hoe ons hulle prakties kan toepas.

Jy kan ook vir jou ‘n gratis Geestelike Dissipline Evaluasievorm aflaai.

Die Evaluasievorm sal jou help om te bepaal waar jy groei nodig het.

Môre gaan ons kyk na die eerste dissipline, om met vreugde te lewe. Kom maak dus weer ‘n draai en leer hoe jy ‘n lewe van vreugde kan leef.

One thought on “GEESTELIKE DISSIPLINESREEKS: EENHEID MET CHRISTUS

  1. Zelna Swart

    Ek sien baie uit daarna on hierdie dissiplines beter te verstaan. Baie dankie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *