12 BYBELVERSE VIR KERSFEES

Hierdie 12 Bybelverse vir Kersfees sal jou help om jou oë op Jesus te rig vir hierdie feesseisoen wat voorlê.

12 Verse vir Kersfees

Vrydag herdenk ons die geboorte van ons Here Jesus.

Regdeur die Bybel, van Genesis tot Openbaring, lees ons van Jesus. Daar is profesieë oor Sy eerste koms. Dan is daar ook profesieë oor die dag wat Hy weer gaan kom.

Ons lees van alles wat Hy vir ons gedoen het toe Hy op aarde was. Ons lees ook van al die dinge wat Hy doen noudat Hy aan die regterhand van die Vader sit.

Wat ‘n voorreg is dit nie om Hom te ken, en deur Hom aan God te behoort nie!

Om ons harte voor te berei vir Vrydag, en ons oë te rig op die Een oor wie dit eintlik gaan, deel ek vandag graag ‘n klompie Bybelverse vir Kersfees met jou.

PROFESIEë OOR ‘N VERLOSSER.

Jesaja 9:5: Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem: Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. (2020 Vertaling)

Miga 5:1: Maar jy, Betlehem-Efrata, al is jy gering in die streke van Juda, uit jou sal daar vir My iemand kom om ‘n heerser te wees in Israel. Sy oorsprong is uit die verre verlede, uit die dae van weleer. (2020 Vertaling)

Mattheus 1:21: Sy sal geboorte gee aan ‘n seun, en jy moet Hom Jesus noem, want Hy sal sy volk van hulle sondes verlos. (2020 Vertaling)

Mattheus 1:23: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem – wat, as dit vertaal word, beteken ‘God is met ons’. (2020 Vertaling)

Lukas 1:35: Die engel het haar geantwoord: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Kind wat gebore word, heilig wees; Hy sal Seun van God genoem word. (2020 Vertaling)

DIE GEBOORTE VAN JESUS.

Bybelverse vir Kersfees

Lukas 2:6-7: Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word, 7en sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, ‘n seun. Sy het Hom in doeke toegedraai en in ‘n krip neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. (2020 Vertaling)

Lukas 2:10: Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is.

Bybelverse vir Kersfees

Lukas 2:10: Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!

LEES OOK: SIEN JESUS IN ‘N KERSBOOM.

JESUS, DIE VERLOSSER.

Johannes 1:14: En die Woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos dié van die unieke Seun van die Vader – vol genade en waarheid. (2020 Vertaling)

Bybelverse vir kersfees

Johannes 3:16: Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. (2020 Vertaling)

Galasiërs 4:4-5: …maar toe die tyd vervul is, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet, sodat Hy dié onder die wet kon loskoop, sodat ons as sy kinders aangeneem kon word. (2020 Vertaling)

1 Johannes 5:11: En dit is die getuienis: dat God die ewige lewe vir ons gegee het, en dié lewe is in sy Seun. (2020 Vertaling)

Mag jy en jou familie hierdie jaar ‘n baie geseënde Christusfees ervaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *