LAAT MY SKAPE WEI

Na Jesus se opstanding verskyn Hy verskeie kere aan Sy dissipels. Ons lees van een so ‘n keer in Johannes 21.

Petrus en van die ander dissipels het gaan visvang, maar die hele nag niks gevang nie. Die volgende oggend staan Jesus op die strand en vra vir hulle, “Het julle iets gevang om te eet?” Hulle het nie geweet dis Jesus nie en antwoord, “Nee.”

Hy gee hulle opdrag om hulle net aan die regterkant van die skuit uit te gooi en toe hulle dit doen, vang hulle so ‘n groot klomp vis dat hulle die net nie weer kon intrek nie.

Johannes besef dit is die Here, en toe Petrus dit hoor, trek hy sy hemp aan en spring in die water, reguit oppad strand toe. Die ander dissipels het die sware vrag agter hulle aangesleep en met die skuitjie tot by die strand gekom.

Op die strand vind hulle Jesus is besig om vir hulle ontbyt voor te bereid: vis en brood.

Na ontbyt gesels Jesus so ‘n bietjie met Petrus.

Drie keer vra Hy vir hom of hy Hom liefhet. Drie keer bevestig Petrus dit. En drie keer gee Jesus vir  hom ‘n opdrag:
“Laat My lammers wei.”
“ Pas My skape op.”
“Laat My skape wei.”

Ons kan Jesus se opdrag aan Petrus ook op ons van toepassing maak. Elkeen van ons het mense wat ons kan beïnvloed. Sommige se gebied van invloed is groot terwyl ander s’n klein is, maar dit maak nie saak hoe groot jou gebied is – hoeveel mense jy beïnvloed nie. Wat belangrike is, is dat ons Jesus se opdrag ernstig opneem en net daar waar ons is, in ons gebied van invloed, mense voed met Sy Woord.

“Laat My lammers wei.” Lammers herinner my aan kinders. As ouers is dit ons voorreg en opdrag om ons kinders groot te maak op ‘n gereelde dieet van God se Woord. Onthou, Jesus het gesê ons leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom (Mattheus 4:4).

“Laat My skape wei.” Skape klink soos die res van ons, wat nou al grootmense is. Ook óns het nodig om elke dag God se Woord in te neem, en om dan daardie Woord te deel met diegene wat binne ons gebied van invloed is.

Dit kan die vorm aanneem van ‘n bemoedigende vers uit die Bybel wat jy stuur aan jou kollega wat vandag bietjie af lyk.

Of dalk kan jy ‘n Bybelstudie by jou werk begin en jou kollegas nooi om saam met jou die Bybel te bestudeer.

 Miskien kan jy ‘n vriend of vriendin nooi om saam met jou kerk toe te gaan.

As jy ‘n skrywe op die Internet vind, wat Jesus verkondig en strook met die Woord, stuur dit aan vir familie en vriende.

Daar is soveel maniere waarop ons die Woord van God kan deel met diegene binne ons gebied van invloed.

Laat ons nie skaam of lui wees nie, maar laat ons elke dag ‘n manier vind waarop ons mense rondom ons aanraak met die Woord. 

Wat kan jy vandag doen, om ander te voed met die Woord van God?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *