GOD WERK NIE ALTYD OP DIESELFDE MANIER NIE

Die storie word vertel van ‘n skrynwerker wat op ‘n dag besig was om kratte aanmekaar te timmer vir klere wat sy kerk wou stuur aan ‘n kinderhuis in China. Op pad huistoe, kom hy agter dat hy sy bril iewers verloor het. In sy gedagtes gaan hy deur die hele dag en besef toe dat die bril tien teen een uit sy sak geval het en in een van die kratte beland het, toe hy dit toegemaak het. Hy is sommer ontsteld. Die bril was splinternuut en nou is dit op pad China toe! Die arme skrynwerker het ses kinders om voor te sorg en dit maak hom vies om te dink dat hy nou weer ‘n nuwe bril moet gaan koop. Hy kla ook sommer teenoor die Here: “Dit is nie regverdig nie, Here. Ek gee getrou van my tyd en my geld vir U werk en nou gebeur dit!” 

Maande later is die direkteur van die kinderhuis in die VSA en hy besoek al die kerke wat hom in China ondersteun. Hy kom lê ook besoek af by die kerk van die skrynwerker en kry geleentheid om ‘n paar woorde te sê. Hy val sommer dadelik met die deur in die huis en bedank almal wat hom so getrou ondersteun. “My grootste dank is egter vir die bril wat julle met die laaste besending vir my gestuur het. Die kommuniste het op ‘n dag die kinderhuis geplunder en alles wat hulle kon, vernietig. My bril het ook in die slag gebly. Ek was desperaat. Selfs al het ek geld gehad, was daar nie ‘n manier waarop ek die bril kon vervang nie. Buiten vir die feit dat ek nie kon sien nie, het ek ook elke dag hoofpyn gehad. Ek en my medewerkers het baie oor die saak begid. Toe daag julle kratte op. Een van die werkers het die kratte begin oopmaak en bo-op in die eerste krat, vind hy toe die bril. Vriende, en toe ek die bril opsit, was dit asof dit spesifiek vir my gemaak is! Ek dank julle dat julle deel was daarvan om hierdie nood wat ek gehad het, te verlig.”

Die mense het aandagtig na die man se storie geluister en hulle was verheug oor die bril wat op wonderbaarlike manier by hom uitgekom het, maar hulle was seker dat hy hulle kerk met ‘n ander een verwar, wat daar was nie ‘n bril op die lys van items wat hulle vir die kinderhuis gestuur het nie! In een van die agterste banke van die kerk, het die skrynwerker egter gesit met trane wat oor sy wange stroom. Hy het besef dat die Groot Skrynwerker hom op ‘n wonderlike wyse gebruik het.

God wil graag in ons behoeftes voorsien, en soms gebruik Hy vreemde maniere om dit te doen. Dit is belangrik dat ons daarop let om Hom nie aan bande te lê met hoe ons dink Hy kan en moet voorsien nie.

Wanneer ek in die Bybel die verskillende verhale lees van hoe Jesus mense genees het, val dit my altyd op dat Hy dit amper elke keer op ‘n ander manier gedoen het. In Johannes 9 lees ons byvoorbeeld van die man wat blind gebore is. Jesus het met spoeg ‘n bietjie klei aangemaak, dit op die man se oë gesmeer en hom beveel om in die Siloambad te gaan was. Gestel nou hierdie man het voorheen gehoor van blinde Bartimeus, en hoe Jesus vir hom gevra het wat Hy vir hom moet doen. Bartimeus het geantwoord dat hy graag wil sien. Daarop antwoord Jesus, “Jy kan maar gaan. Jou geloof het jou gered” en hy kon dadelik sien (Markus 10). Gestel nou verder dat die man, toe Jesus klei aan sy oë smeer en vir hom sê om homself in die Siloambad te was, geweier het om dit te doen en daarop aangedring het dat Jesus hom ook vra wat Hy vir hom moet doen en hom met ‘n woord genees. As hy dit gedoen het, sou hy dalk nooit kon sien nie.

God weet presies wat die regte manier is om in enige van ons behoeftes te voorsien. Soms voorsien Hy sonder dat ons veel van ons kant af doen anders as om Hom net te vertrou, soos Hy gedoen het met blinde Bartimeus. Ander kere moet ons, soos die ander blinde man, iets doen en saam met Hom werk. As ons daaroor bid en Hom vra en dan stil word by Hom, sal Hy vir ons sê as daar iets is wat Hy wil hê ons moet doen.

Wat se behoefte het jy vandag?

Is jy, dalk onbewustelik, besig om God aan bande te lê met hoe jy verwag Hy gaan voorsien?

Onthou vir blinde Bartimeus en die man wat blind gebore is, en hoe Jesus albei genees het, maar op verskillende maniere.

Vertrou die Here dat Hy weet hoe om in jou behoefte te voorsien. En, as Hy vir jou sê dat jy van jou kant af iets moet doen, gehoorsaam Hom. Hy gee nooit onnodig ‘n opdrag nie, en Hy is besig om in jou te werk om jou bekwaam te maak om die opdrag uit te voer (Filippense 2:13).

“En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk” (2 Korinthiërs 9:8).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *